2TP016A เก้าอี้ฟอร์ด เบาะปั๊ม สีฟ้า รุ่นโช๊ค

  • ใช้โช๊ครับแรงสั่นสะเทือน
  • โครงเบาะแบบปั๊มขึ้นรูป
  • ใช้กับแทรกเตอร์ ฟอร์ด-นิวฮฮลแลนด์ และปรับใช้กับเครื่องจักรอื่นๆ
รหัสสินค้า: 2TP016A หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม