2TPKTC822-85012 เก้าอี้คูโบต้า สีส้ม ระยะขายึด 190มิล L4018

  • ปรับเลื่อนหน้าหลัง 3 ระยะ แบบเลือกรูยึด
  • ระยะห่างขายึด 190มิล
  • ใช้กับแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น L4018
รหัสสินค้า: 2TPKTC822-85012 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

2TPKTC822-85012 เก้าอี้คูโบต้า สีส้ม ระยะขายึด 190มิล L4018

2TPKTC822-85012 เก้าอี้คูโบต้า สีส้ม ระยะขายึด 190มิล L4018