3OE81823983A ปั๊มไฮดรอลิก ฟอร์ด 5000

ตราสินค้า อะไหล่แท้นิวฮอลแลนด์ (ไดนาเมติก)

รหัสอ้างอิง 81823983, DONN600G

แทรกเตอร์ CNH

รุ่น 5000, 7000

รหัสสินค้า: 3OE81823983A หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม