3TPK3511085015O เก้าอี้คูโบต้า-แทรกเตอร์เล็กทุกรุ่น สีส้ม ปรับระยะขายึดได้

  • เบาะปั๊มหุ้มนวมหนา
  • ปรับเลื่อนหน้าหลัง 3 ระยะ แบบเลือกรูยึด
  • ปรับระยะห่างขายึดได้ 150-240 มิล
  • ใช้กับแทรกเตอร์เล็ก รถไถเล็กทุกรุ่น
รหัสสินค้า: 3TPK3511085015O หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

3TPK3511085015O เก้าอี้คูโบต้านวมหนา สีดำ ปรับระยะขายึดได้