2TP016A2 เก้าอี้ฟอร์ด เบาะพับเชื่อม สีฟ้า รุ่นโช๊ค

  • ใช้โช๊ครับแรงสั่นสะเทือน
  • โครงเบาะแบบพับเชื่อม
  • ใช้กับแทรกเตอร์ ฟอร์ด-นิวฮฮลแลนด์ และปรับใช้กับเครื่องจักรอื่นๆ
รหัสสินค้า: 2TP016A2 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม