3OE83957379A ปั๊มไฮดรอลิก ฟอร์ด 6610

ตราสินค้า อะไหล่แท้นิวฮอลแลนด์ (ไดนาเมติก)

รหัสอ้างอิง 8395779, EONN600AC

แทรกเตอร์ CNH

รุ่น 5610, 6610, 6710, 6810, 7610, 7710, 7810, 8210

รหัสสินค้า: 3OE83957379A หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม